خوش آمديد ...
خوش آمديد ...
به سامانه سهام خوش آمديد. لطفا وارد سايت شويد.
آخرین معامله 1,057  1,491
قیمت پایانی 1,057  1,491  
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
قیمت ميانگين 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,055 1,818
بازه هفته 0 0
بازه ماه 0 0
بازه سال 0 0
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0.0 K
ارزش معاملات 0.00 MR
حجم معاملات هفته 0 K
ارزش معاملات هفته 0.0 MR
ارزش دفتري هر سهم -
تعداد سهام 853,158,066
سرمايه شرکت 853,158.1 MR
پيش بيني EPS سال جاري -
EPS تحقق يافته سال قبل -
P/E -
تعداد سهامداران 67688 نفر مي باشد که تماما پرسنل شهرداري تهران مي باشند.
سابقه قيمت سهام ( ريال)
پيشنهاد خرید
حجم قيمت تعداد
اطلاعاتی موجود نمی باشد.
پيشنهاد فروش
حجم قيمت تعداد
1199611121
اطلاعیه ها
1395/09/07 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت تعاونی شهریار
1394/05/13 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت تعاونی شهریار
1392/09/17 مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده مرحله دوم نوبت اول
1392/08/12 مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم تعاونی شهریار
1392/03/05 مجمع عمومي عادي سالانه( مرحله دوم نوبت اول )
جدول عودت سهام
تاریخ قیمت تعداد حجم ارزش
1396/07/1210005106542106542000
1396/07/17100011079410794000
1396/08/07100017335544335544000
1396/08/13100018363104363104000
پيغام هاي ناخوانده
لطفا وارد سايت شويد.
سابقه معاملات
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1395/11/231,057
% 0.1
1,056 1,058 179 157,216 166,196 KR
1395/11/181,056
% 0.0
1,056 1,056 19 20,670 21,831 KR
1395/11/171,056
% 0.0
1,056 1,056 11 30,206 31,902 KR
1395/11/141,056
% 0.1
1,056 1,057 61 36,887 38,995 KR
1395/11/131,057
% 0.0
1,057 1,094 50 21,429 22,660 KR
1395/11/121,057
% 0.0
1,057 1,057 92 80,028 84,601 KR
1395/11/111,057
% 0.0
1,057 1,057 49 31,233 33,018 KR
1395/11/101,057
% 0.0
1,057 1,057 145 125,238 132,394 KR
1395/11/091,057
% 0.0
1,056 1,057 63 80,069 84,644 KR
1395/11/071,057
% 0.0
1,057 1,057 51 52,290 55,278 KR
1395/11/061,057
% 0.0
1,057 1,057 37 63,909 67,561 KR
1395/11/051,057
% 0.0
1,057 1,057 89 128,094 135,414 KR
1395/11/041,057
% 0.0
1,057 1,057 54 132,818 140,408 KR
1395/11/031,057
% 0.0
1,057 1,057 11 29,577 31,267 KR