خوش آمديد ...
خوش آمديد ...
به سامانه سهام خوش آمديد. لطفا وارد سايت شويد.
آخرین معامله 723  39,556
قیمت پایانی 723  39,556  
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 723
قیمت ميانگين 723
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1 100,000
بازه هفته 723 723
بازه ماه 723 723
بازه سال 705 1,000
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0.0 K
ارزش معاملات 0.00 MR
حجم معاملات هفته 151 K
ارزش معاملات هفته 2,653.7 MR
ارزش دفتري هر سهم -
تعداد سهام 901,374,189
سرمايه شرکت 901,374.2 MR
پيش بيني EPS سال جاري -
EPS تحقق يافته سال قبل -
P/E -
تعداد سهامداران 67384 نفر مي باشد که تماما پرسنل شهرداري تهران مي باشند.
سابقه قيمت سهام ( ريال)
پيشنهاد خرید
حجم قيمت تعداد
اطلاعاتی موجود نمی باشد.
پيشنهاد فروش
حجم قيمت تعداد
اطلاعاتی موجود نمی باشد.
اطلاعیه ها
1396/11/23 آگهی ثبت تغییرات شرکت تعاونی شهریار
1398/08/24 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) به شماره ثبتی 366416 و شناسه ملی 10320166259
1398/07/29 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت اول شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)
1397/05/24 مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار )
1396/04/31 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت اول عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت تعاونی شهریار
1395/09/07 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت تعاونی شهریار
جدول عودت سهام
تاریخ قیمت تعداد حجم ارزش
پيغام هاي ناخوانده
لطفا وارد سايت شويد.
سابقه معاملات
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1398/10/28723
% 0.0
723 723 151 2,653,708 1,918,631 KR
1398/08/08723
% 0.0
723 723 22 304,770 220,349 KR
1398/08/04723
% 0.0
723 723 197 2,990,849 2,162,384 KR
1398/08/03723
% 2.5
723 723 160 2,309,104 1,669,482 KR
1398/06/05705
% 41.8
705 705 58 871,233 614,219 KR
1398/06/041,000
% 29.5
1,000 1,000 209 206,860 206,860 KR
1398/05/20705
% 0.0
705 705 76 1,071,522 755,423 KR
1398/05/09705
% 41.8
705 705 69 971,422 684,853 KR
1398/03/041,000
% 0.0
1,000 1,000 131 374,184 374,184 KR
1398/03/011,000
% 0.0
1,000 1,000 221 228,667 228,667 KR
1398/02/311,000
% 0.0
1,000 1,000 25 7,278 7,278 KR
1398/02/181,000
% 29.5
1,000 1,000 222 365,761 365,761 KR
1398/02/15705
% 0.0
705 705 1 11,998 8,459 KR
1398/02/10705
% 0.0
705 705 1 39,997 28,198 KR
1398/02/03705
% 0.0
705 705 2 32,253 22,738 KR
1398/01/19705
% 0.0
705 705 1 11,998 8,459 KR
1397/12/26705
% 0.0
705 705 1 16,190 11,414 KR
1397/12/15705
% 0.0
705 705 1 11,998 8,459 KR
1397/12/14705
% 0.0
705 705 74 1,005,787 709,080 KR
1397/12/13705
% 0.0
705 705 103 1,650,366 1,163,508 KR
1397/12/12705
% 0.0
705 705 199 2,683,989 1,892,212 KR
1397/12/11705
% 0.0
705 705 200 2,834,796 1,998,531 KR
1397/12/08705
% 0.0
705 705 200 2,840,189 2,002,333 KR
1397/12/07705
% 41.8
705 705 102 1,538,392 1,084,566 KR
1397/12/061,000
% 0.0
1,000 1,000 136 85,608 85,608 KR
1397/12/051,000
% 0.0
1,000 1,000 234 445,613 445,613 KR
1397/12/041,000
% 29.5
1,000 1,000 21 133,789 133,789 KR
1397/11/23705
% 0.0
705 705 1 11,998 8,459 KR
1397/11/08705
% 0.0
705 705 1 16,127 11,370 KR