خوش آمديد ...
خوش آمديد ...
به سامانه سهام خوش آمديد. لطفا وارد سايت شويد.
آخرین معامله 1,000  98
قیمت پایانی 1,000  98  
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
قیمت ميانگين 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1 100,000
بازه هفته 0 0
بازه ماه 0 0
بازه سال 1,000 1,000
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0.0 K
ارزش معاملات 0.00 MR
حجم معاملات هفته 0 K
ارزش معاملات هفته 0.0 MR
ارزش دفتري هر سهم -
تعداد سهام 901,374,189
سرمايه شرکت 901,374.2 MR
پيش بيني EPS سال جاري -
EPS تحقق يافته سال قبل -
P/E -
تعداد سهامداران 67384 نفر مي باشد که تماما پرسنل شهرداري تهران مي باشند.
سابقه قيمت سهام ( ريال)
پيشنهاد خرید
حجم قيمت تعداد
اطلاعاتی موجود نمی باشد.
پيشنهاد فروش
حجم قيمت تعداد
48539541
3535610562
13310811071
اطلاعیه ها
1396/11/23 آگهی ثبت تغییرات شرکت تعاونی شهریار
1398/08/24 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) به شماره ثبتی 366416 و شناسه ملی 10320166259
1398/07/29 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت اول شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)
1397/05/24 مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار )
1396/04/31 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت اول عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت تعاونی شهریار
1395/09/07 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت تعاونی شهریار
جدول عودت سهام
تاریخ قیمت تعداد حجم ارزش
پيغام هاي ناخوانده
لطفا وارد سايت شويد.
سابقه معاملات
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1399/03/211,000
% 0.0
1,000 1,000 93 198,740 198,740 KR
1399/03/201,000
% 0.0
1,000 1,000 26 25,612 25,612 KR
1399/03/191,000
% 0.0
1,000 1,000 70 65,702 65,702 KR
1399/03/181,000
% 0.0
1,000 1,000 110 46,092 46,092 KR
1399/02/061,000
% 0.0
1,000 1,000 193 63,318 63,318 KR
1398/12/261,000
% 27.7
1,000 1,000 329 1,314,540 1,314,540 KR
1398/12/23723
% 38.3
723 723 208 3,181,827 2,300,461 KR
1398/12/181,000
% 0.0
1,000 1,000 84 179,766 179,766 KR
1398/12/131,000
% 0.0
1,000 1,000 101 91,991 91,991 KR
1398/12/121,000
% 0.0
1,000 1,000 150 68,084 68,084 KR
1398/11/181,000
% 27.7
1,000 1,000 199 320,091 320,091 KR
1398/11/12723
% 0.0
723 723 94 1,663,934 1,203,024 KR
1398/10/27723
% 0.0
723 723 151 2,653,708 1,918,631 KR
1398/08/07723
% 0.0
723 723 22 304,770 220,349 KR
1398/08/03723
% 0.0
723 723 197 2,990,849 2,162,384 KR
1398/08/02723
% 2.5
723 723 160 2,309,104 1,669,482 KR
1398/06/05705
% 41.8
705 705 58 871,233 614,219 KR
1398/06/041,000
% 29.5
1,000 1,000 209 206,860 206,860 KR
1398/05/20705
% 0.0
705 705 76 1,071,522 755,423 KR
1398/05/09705
% 41.8
705 705 69 971,422 684,853 KR