خوش آمديد ...
خوش آمديد ...
به سامانه سهام خوش آمديد. لطفا وارد سايت شويد.
آخرین معامله 650  909
قیمت پایانی 650  909  
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 650
قیمت ميانگين 650
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1 100,000
بازه هفته 650 650
بازه ماه 650 650
بازه سال 534 650
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0.0 K
ارزش معاملات 0.00 MR
حجم معاملات هفته 64 K
ارزش معاملات هفته 57.1 MR
ارزش دفتري هر سهم -
تعداد سهام 853,158,066
سرمايه شرکت 853,158.1 MR
پيش بيني EPS سال جاري -
EPS تحقق يافته سال قبل -
P/E -
تعداد سهامداران 67692 نفر مي باشد که تماما پرسنل شهرداري تهران مي باشند.
سابقه قيمت سهام ( ريال)
پيشنهاد خرید
حجم قيمت تعداد
اطلاعاتی موجود نمی باشد.
پيشنهاد فروش
حجم قيمت تعداد
106494971
اطلاعیه ها
1396/11/23 آگهی ثبت تغییرات شرکت تعاونی شهریار
1396/04/31 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت اول عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت تعاونی شهریار
1395/09/07 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت تعاونی شهریار
1394/05/13 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت تعاونی شهریار
1392/09/17 مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده مرحله دوم نوبت اول
1392/08/12 مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم تعاونی شهریار
جدول عودت سهام
تاریخ قیمت تعداد حجم ارزش
پيغام هاي ناخوانده
لطفا وارد سايت شويد.
سابقه معاملات
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/03/02650
% 0.0
650 650 33 28,194 18,333 KR
1397/02/31650
% 0.0
650 650 31 28,943 18,820 KR
1397/02/25650
% 0.0
650 650 22 24,553 15,965 KR
1397/02/23650
% 0.0
650 650 28 37,904 24,647 KR
1397/02/22650
% 0.0
650 650 95 142,504 92,663 KR
1397/02/19650
% 0.0
650 650 26 36,387 23,661 KR
1397/02/15650
% 0.0
650 650 73 151,259 98,356 KR
1397/02/11650
% 0.0
650 650 64 46,081 29,964 KR
1397/02/08650
% 0.0
650 650 6 13,858 9,011 KR
1397/02/05650
% 0.0
650 650 88 198,750 129,236 KR
1397/02/03650
% 0.0
534 650 18 62,728 40,789 KR
1397/01/28650
% 0.0
650 650 20 72,429 47,097 KR
1397/01/21650
% 0.0
650 650 36 28,480 18,519 KR
1397/01/20650
% 0.0
650 650 32 23,030 14,975 KR
1397/01/19650
% 0.0
650 650 71 41,361 26,895 KR
1397/01/18650
% 0.0
599 650 70 62,732 40,791 KR
1396/12/22650
% 0.0
650 650 10 13,635 8,866 KR
1396/12/21650
% 0.0
650 650 39 52,118 33,890 KR
1396/12/20650
% 12.1
650 650 17 45,457 29,558 KR
1396/12/19571
% 22.6
571 571 1 1 1 KR
1396/12/14700
% 0.0
700 700 11 32,349 22,660 KR
1396/12/13700
% 0.0
700 700 9 16,879 11,824 KR
1396/12/08700
% 0.0
700 700 9 16,177 11,332 KR
1396/12/07700
% 0.0
700 700 40 73,139 51,233 KR
1396/12/06700
% 0.0
700 700 25 46,419 32,516 KR
1396/12/05700
% 0.0
700 700 55 72,724 50,943 KR
1396/12/04700
% 0.0
700 700 3 3,637 2,548 KR
1396/11/29700
% 22.6
700 700 20 23,259 16,293 KR
1396/11/28542
% 29.3
539 700 56 48,340 33,097 KR
1396/11/27700
% 0.0
118 700 31 53,650 34,044 KR
1396/11/22700
% 83.3
700 700 44 30,705 21,509 KR
1396/11/20117
% 0.0
117 117 1 4 0 KR
1396/11/17117
% 541.2
117 117 1 8 1 KR
1396/11/14752
% 0.0
752 752 39 10,252 7,707 KR
1396/11/13752
% 0.0
752 752 96 35,543 26,719 KR
1396/11/10752
% 0.0
752 752 29 16,522 12,420 KR
1396/11/09752
% 0.0
752 752 75 30,084 22,615 KR
1396/11/07752
% 0.0
752 752 8 5,247 3,944 KR
1396/11/06752
% 42.9
752 752 22 26,346 19,805 KR
1396/10/161,074
% 1.6
1,074 1,074 1 1,834 1,970 KR