خوش آمديد ...
خوش آمديد ...
به سامانه سهام خوش آمديد. لطفا وارد سايت شويد.
آخرین معامله 700  99
قیمت پایانی 700  99  
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
قیمت ميانگين 691
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1 100,000
بازه هفته 118 700
بازه ماه 0 0
بازه سال 117 1,074
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0.0 K
ارزش معاملات 0.00 MR
حجم معاملات هفته 107 K
ارزش معاملات هفته 125.2 MR
ارزش دفتري هر سهم -
تعداد سهام 853,158,066
سرمايه شرکت 853,158.1 MR
پيش بيني EPS سال جاري -
EPS تحقق يافته سال قبل -
P/E -
تعداد سهامداران 67688 نفر مي باشد که تماما پرسنل شهرداري تهران مي باشند.
سابقه قيمت سهام ( ريال)
پيشنهاد خرید
حجم قيمت تعداد
105721181
پيشنهاد فروش
حجم قيمت تعداد
602515483
161255581
161265961
اطلاعیه ها
1396/11/23 آگهی ثبت تغییرات شرکت تعاونی شهریار
1396/04/31 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت اول عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت تعاونی شهریار
1395/09/07 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت تعاونی شهریار
1394/05/13 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت تعاونی شهریار
1392/09/17 مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده مرحله دوم نوبت اول
1392/08/12 مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم تعاونی شهریار
جدول عودت سهام
تاریخ قیمت تعداد حجم ارزش
پيغام هاي ناخوانده
لطفا وارد سايت شويد.
سابقه معاملات
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1396/11/30700
% 22.6
700 700 20 23,259 16,293 KR
1396/11/29542
% 29.3
539 700 56 48,340 33,097 KR
1396/11/28700
% 0.0
118 700 31 53,650 34,044 KR
1396/11/23700
% 83.3
700 700 44 30,705 21,509 KR
1396/11/21117
% 0.0
117 117 1 4 0 KR
1396/11/18117
% 541.2
117 117 1 8 1 KR
1396/11/15752
% 0.0
752 752 39 10,252 7,707 KR
1396/11/14752
% 0.0
752 752 96 35,543 26,719 KR
1396/11/11752
% 0.0
752 752 29 16,522 12,420 KR
1396/11/10752
% 0.0
752 752 75 30,084 22,615 KR
1396/11/08752
% 0.0
752 752 8 5,247 3,944 KR
1396/11/07752
% 42.9
752 752 22 26,346 19,805 KR
1396/10/171,074
% 1.6
1,074 1,074 1 1,834 1,970 KR