درباره ما

سامانه سهام، بستری الکترونیکی و امن جهت نمایش دفتر و معاملات سهام شرکت تعاونی شهریار که متشکل از کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران می باشد، است.

این سامانه در شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری تهران (فنکاش) تهیه و پشتبانی می شود و صاحب امتیاز آن، شرکت تعاونی شهریار می باشد.

کارگزار رسمی جهت انجام اموری چون ثبت نام اعضا، احراز هویت و صدور فمر عضویت و انجام معاملات شرکت فنکاش می باشد.

اين مطلب تا كنون 3783 بار مشاهده شده است.